TWA. Klamono

Panorama Alam/ Hutan, habitat jenis flora dan fauna yang dilindungi seperti Kakatua Jambul Kuning (Cacatua galeritta triton), Kasturi Kepala Hitam (Lorius lory), Cenderawasi (Paradiseae sp.), Kasuari Gelambir Ganda (Casuarius casuarius) dan Kangguru Pohon (Dendrolagus sp.) dan bentang alam serta beberapa sungai yang mengalir di dalam kawasan.