SM. Sidei Wibain

Keadaan topografi kawasan ini secara keseluruhan relatif datar. Di dalam kawasan ini mengalir sungai yang cukup besar diantaranya adalah sungai Waryori dan sungai Arui. Jenis batuan yang terdapat dalam kawasan dan sekitarnya termasuk dalam batuan Sedimen Alluvial Undak Terumbu Koral, sedang jenis tanahnya Podzolik merah kuning.

Jenis tumbuhan yang ditemikan di kawasan ini diantaranya adalahKentang- kentangan (Ipomoea pescaprae), Waru (Hibiscus tiliaceus), Pandan (Pandanus sp.), Ketapang (Terminalia catapa), Nyamplung (Calophyllum inophyllum) dan Bakung (Crinum asiaticum). Sedangkan untuk jenis fauna yang ditemukan diantaranya adalahBuaya Muara (Crocodyllus porosus), Kuntul Sedang (Egretta intermedia), Babi hutan (Sus sp), dan Rusa (Cervus timorensis).